เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
เที่ยว แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

เชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปกับบริษัททัวร์คุณภาพ ชั้นนำของเมืองไทย ที่เชียวชาญและชำนาญเส้นทาง ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ ในราคามิตรภาพ
 

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

ลาวเมือง พี่เมืองน้องของไทย ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มน้าโขง ความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุจอมศรี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง ถ้ำจังวังเวียง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว ล้วนแล้วแต่น่าเดินทางไปสัมผัส เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวลาว โดยทีมงานมืออาชีพ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 


 

 
เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ
หน้าที่ back 1 next
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ทัวร์ลาว : LAO002 เวียงจันทน์ วังเวียง (FD)
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-5NOV16-14AUG17
ID : 11404
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง
หอพระบาง – วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.59-ส.ค.60 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
4 ก.พ.60-6 ก.พ.60
19 ก.พ.60-21 ก.พ.60
4 มี.ค.60-6 มี.ค.60
11 มี.ค.60-13 มี.ค.60
8 เม.ย.60-10 เม.ย.60
22 เม.ย.60-24 เม.ย.60
29 เม.ย.60-1 พ.ค.60
13 พ.ค.60-15 พ.ค.60
3 มิ.ย.60-5 มิ.ย.60
24 มิ.ย.60-26 มิ.ย.60
1 ก.ค.60-3 ก.ค.60
5 ส.ค.60-7 ส.ค.60
ราคา 12,900.-
5 พ.ย. 59-7 พ.ย. 59
12 พ.ย. 59-14 พ.ย. 59
14 ม.ค.60-16 ม.ค.60
12 ส.ค.60-14 ส.ค.60
ราคา 13,900.-
17 ธ.ค. 59-19 ธ.ค. 59
ราคา 14,900.-
24 ธ.ค. 59-26 ธ.ค. 59
ราคา 15,900.-
30 ธ.ค. 59-1 ม.ค.60
31 ธ.ค.59-2 ม.ค.60
ราคา 17,900.-
 
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ทัวร์ลาว : LAO001 ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว (FD)
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-4NOV16-13AUG17
ID : 11300
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว
บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.59-ส.ค.60 ราคาเริ่มต้น 11,900-17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค.60-12 มี.ค.60
24 มี.ค.60-26 มี.ค.60
7 เม.ย.60-9 เม.ย.60
21 เม.ย.60-23 เม.ย.60
11 ส.ค.60-13 ส.ค.60
ราคา 11,900.-
18 พ.ย. 59-20 พ.ย. 59
3 ก.พ.60-5 ก.พ.60
18 ก.พ.60-22 ก.พ.60
3 มี.ค.60-5 มี.ค.60
12 พ.ค.60-14 พ.ค.60
8 ก.ค.60-10 ก.ค.60
ราคา 12,900.-
4 พ.ย. 59-6 พ.ย. 59
2 ธ.ค. 59-4 ธ.ค. 59
27 ม.ค.60-29 ม.ค.60
13 เม.ย.60-15 เม.ย.60
5 พ.ค.60-7 พ.ค.60
ราคา 13,900.-
9 ธ.ค. 59-11 ธ.ค. 59
13 ม.ค.60-15 ม.ค.60
11 ก.พ.60-13 ก.พ.60
14 เม.ย.60-16 เม.ย.60
29 เม.ย.60-1 พ.ค.60
ราคา 14,900.-
23 ธ.ค. 59-25 ธ.ค. 59
ราคา 15,900.-
30 ธ.ค. 59-1 ม.ค.60
31 ธ.ค.59-2 ม.ค.60
ราคา 17,900.-
 
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ทัวร์ลาว : สบายดี...ปากเซ 5 วัน 2 คืน (BUS)
รหัสทัวร์ : THA7-BUS-LA-21OCT16-2JAN17
ID : 10589
ช่องเม็ก – ปากเซ — ปราสาทหินวัดพู
หลี่ผี - คอนพะเพ็ง-ตาดเยือง– ตาดผาส้วม
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.59-ม.ค.60 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
21-25 ต.ค 59
2-6 ธ.ค 59
9-13  ธ.ค 59
ราคา 7,999.-
29 ธ.ค -2 ม.ค 60
ราคา 8,999.-
 
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ทัวร์ลาว : มหัศจรรย์ AEC ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (280117)
รหัสทัวร์ : THG1-FD-LA-25NOV16-28JAN17
ID : 12395
หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง
พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง
บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี-วัดแสนสุขาราม
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - บ้านผานม - ตลาดดารา
วัดโพนเพา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.59-ม.ค.60 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
25-27 / 27-29 พ.ย. 59
ราคา 14,900.-
05-07 / 15-17 / 22-24 / 25-27 ธ.ค. 59
06-08 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 ม.ค.60
20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 ม.ค. 60
ราคา 15,900.-
03-05 / 04-06 / 10-12 / 23-25 ธ.ค.59
24-26 / 28-30 / 29-31 ธ.ค. 59
01-03 ม.ค. 60
ราคา 16,900.-
30 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60
ราคา 18,900.-
 
หน้าที่ back 1 next

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ลาว แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางลาว ลองใช้บริการทัวร์ลาว ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ลาวดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 


 

 

ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 

Add Friends เลยจ้า